EMBRIOLOGIA

Celem nauczania Embriologii jest poznanie przez studentów podstaw budowy i funkcji komórek, organizacji komórek w tkankach oraz najważniejszych problemów embriologicznych. Ponadto w programie przewidziane jest omówienie wad wrodzonych, diagnostyki embriopatii, wpływu chorób zakaźnych na rozwój płodu.

Cel nauczania zostanie spełniony gdy studenci:

  • poznają budowę i czynności komórek i tkanek w zakresie podstawowych podręczników,
  • poznają spermato- i spermiogenezę oraz owogenezę i zapoznają się z zagadnieniem zaplemnienia i zapłodnienia oraz budową, funkcją łożyska;
  • posiądą wiedzę o charakterystycznych cechach płodu w poszczególnych okresach rozwojowych i rozwoju łożyska;
  • nabędą umiejętność rozpoznawania najczęstszych zespołów chromosomowych człowieka i wad wrodzonych.