Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

EMBRIOLOGIA

Celem nauczania Embriologii jest poznanie przez studentów podstaw budowy i funkcji komórek, organizacji komórek w tkankach oraz najważniejszych problemów embriologicznych. Ponadto w programie przewidziane jest omówienie wad wrodzonych, diagnostyki embriopatii, wpływu chorób zakaźnych na rozwój płodu.

Cel nauczania zostanie spełniony gdy studenci:

  • poznają budowę i czynności komórek i tkanek w zakresie podstawowych podręczników,
  • poznają spermato- i spermiogenezę oraz owogenezę i zapoznają się z zagadnieniem zaplemnienia i zapłodnienia oraz budową, funkcją łożyska;
  • posiądą wiedzę o charakterystycznych cechach płodu w poszczególnych okresach rozwojowych i rozwoju łożyska;
  • nabędą umiejętność rozpoznawania najczęstszych zespołów chromosomowych człowieka i wad wrodzonych.