Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Rozkład zajęć

Ćwiczenia (Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5). Ip. Anatomicum - sale mikroskopowe nr 1 (duża); 5; 6; 7; 9; 10; 11

  • Wtorki - 10:30- 12:00

Przed ćwiczeniami studenci spotykają się wszyscy w sali mikroskopowej nr 1
Grupa   1. sala 5
Grupa   2. sala 6
Grupa   3. sala 7
Grupa   4. sala 9
Grupa   5. sala 10
Grupa   6. sala 11
Grupa   7. sala 1, stoły:  1 - 3
Grupa   8. sala 1, stoły:  8 - 10
Grupa   9. sala 1, stoły: 12 - 14

Wykłady:

  • Czwartki  8:00 - 9:30  -  sala wykładowa im. Leśniowskieg