Ogłoszenia

DRODZY STUDENCI!

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wszystkie zajęcia prowadzone przez nasz Zespół Dydaktyczny, niezależnie od kierunku studiów, będą się odbywały na żywo na platformie Microsoft Teams.

 

Zajęcia dla poszczególnych grup będą się odbywały w dniach i o godzinach zgodnie z wcześniejszym harmonogramem (możliwe są niewielkie korekty programu).

 

Zajęcia będą przebiegały na żywo według następującego scenariusza:

 

1.     Seminarium (objaśnienia) – zajęcia dla wszystkich grup ćwiczeniowych prowadzone przez jednego nauczyciela (czas trwania ok. 45-60 min)

2.     Ćwiczenia (demonstracja preparatów) – zajęcia dla wszystkich grup ćwiczeniowych prowadzone przez jednego nauczyciela (czas trwania ok. 45-60 min)

3.     Ćwiczenia (spotkanie z nauczycielem i test sprawdzający) – zajęcia w pojedynczych grupach ćwiczeniowych z własnym nauczycielem (czas trwania ok. 30 min)

 

Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie obecności na zajęciach (zalogowanie się), wykonania rysunkówprzewidzianych programem preparatów histologicznych oraz zaliczenia testu sprawdzającego. W przypadku dopuszczalnej liczby nieobecności obowiązują dokładnie te same zasady co dotychczas. W przypadku testu sprawdzającego obowiązują również te same zasady jak w przypadku wejściówek.

 

Do poszczególnych części zajęć logujecie się osobno za pomocą kodu dostępu lub linku. Kody i linki będą udostępnione w odpowiednich zakładkach właściwych dla kierunku studiów, przedmiotu i określonego tematu zajęć.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę zwracać się bezpośrednio do swoich nauczycieli. Można też kontaktować się ze mną za pośrednictwem starostów przez grupę na Messengerze pod nazwaniem „Histologia w Czasach Zarazy”.

 

Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarsko-dentystyczny

Techniki dentystyczne

Higiena stomatologiczna

Położnictwo

Analityka medyczna

Analityka medyczna -podyplomowe