Zakres nauczania

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 1. Kawiak J., Zabel M. (red.) „Seminaria z Cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii”, Edra Urban & Partner, Wrocław 2021. 
 2. Alberts B. at all - tłumaczenie pod redakcją Kmita H., Wojtaszek P. „Podstawy biologii komórki”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005.
 3. Pecorino L., Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej, Edra Urban & Partner 2019
 4. Regulska, Stanisz, Regulski – Indywidualizacja terapii przeciwnowotworowej; Molekularne uwarunkowania mechanizmów działania nowoczesnych leków onkologicznych: Postępy Hig Med Dośw (online) 2012; 66; 855-867

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Podstawy biologii molekularnej - rozdział 12 -Allison L.A. 
 2. Medical Cell Biology by Goodman (ed.)
 3. Molecular Cell Biology by Albers et all (ed.)
 4. Cell Biology by Karp
 5. The cell – a molecular approach by Cooper, Hausman
 6. Biologia komórki dla studentów uczelni medycznych, Jóźwiak J., Edra Urban & Partner, Wrocław 2020


W ramach przedmiotu Cytofizjologia omawiana jest budowa komórki i organelli komórkowych, połączenia międzykomórkowe, podstawy molekularne mechanizmów regulujących cykl komórkowy, apoptozę i przekaźnictwo sygnałów. Studenci poznają również metody laboratoryjne wykorzystywane w badaniach tych zjawisk i w nowoczesnej diagnostyce molekularnej. Wykładane są także mechanizmy leżące u podstawy powstawania nowotworów oraz podstawy terapii komórkowej i genowej.

Cel nauczania:

 1.  Przedstawienie procesów dotyczących regulacji różnicowania i funkcji poszczególnych komórek i ich populacji;

 2.  Przedstawienie molekularnych mechanizmów procesu apoptozy i odbierania przez komórki sygnałów ze środowiska, przekazywania ich do wnętrza komórki i regulacji procesów wewnątrzkomórkowych;

 3.  Przedstawienie mechanizmów cyklu komórkowego, mechanizmu kontrolującego proliferację komórek oraz skutki ich zaburzeń, często prowadzące do rozwoju nowotworów;

 4.  Omówienie współczesnych poglądów na starzenie się komórek oraz wskazanie, dlaczego komórki nowotworowe uważane są za  nieśmiertelne;

 5.  Przedstawienie podstawowych metod histochemicznych i immunocytochemicznych stosowanych we współczesnej diagnostyce mikroskopowej;

 6.  Przedstawienie metod konserwacji tkanek przeznaczonych do przeszczepiania w celach leczniczych i omówienie zachowania się takich przeszczepów w organizmie.

 7.  Przedstawianie podstaw biologii molekularnej oraz podstawowych molekularnych metod badawczych wykorzystywanych we współczesnej diagnostyce medycznej.