Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Wyniki egzaminu z Cytofizjologii


Kryteria zaliczenia Egzaminu z Cytofizjologii 2018/2019


 


Forma zaliczenia przedmiotu: Egzmin pisemny

ocena

kryteria

2,0 (ndst)

do 29 pkt = 2,0 (ndst)

3,0 (dost.)

30 – 34 = 3,0 (dst)

3,5 (ddb)

35 – 38 = 3,5 (ddb)

4,0 (db)

39 – 42 = 4,0 (db)

4,5 (pdb)

43 – 46 = 4,5 (pdb)

5,0 (bdb)

47 – 50 = 5,0 (bdb)