Wyniki egzaminu z Cytofizjologii


Kryteria zaliczenia Egzaminu z Cytofizjologii 2020/2021

Forma zaliczenia przedmiotu: Egzmin pisemny

ocena

kryteria

2,0 (ndst)

do 29 pkt = 2,0 (ndst)

3,0 (dost.)

30 – 34 = 3,0 (dst)

3,5 (ddb)

35 – 38 = 3,5 (ddb)

4,0 (db)

39 – 42 = 4,0 (db)

4,5 (pdb)

43 – 46 = 4,5 (pdb)

5,0 (bdb)

47 – 50 = 5,0 (bdb)