Wyniki egzaminu z Cytofizjologii


Kryteria zaliczenia Egzaminu z Cytofizjologii 2023/2024

 

ocena

kryteria

2,0 (ndst)

do 29 = niezdany egzamin

3,0 (dost.)

30 – 34 pkt

3,5 (ddb)

35 – 38 pkt

4,0 (db)

39 – 42 pkt

4,5 (pdb)

43 – 46 pkt

5,0 (bdb)

47 – 50  pkt