Program zajęć

CYTOFIZJOLOGIA - SEMINARIA I ĆWICZENIA

   OBJAŚNIENIA: poniedziałek - piątek - aula im. Prof. Ludwika Paszkiewicza

1.

2, 3, 4, 6 października

Seminarium: Fizjologia wybranych procesów cytoplazmatycznych.

Ćwiczenie: Budowa i fizjologia cytoplazmy i błon komórkowych.

2.

9, 10, 11, 13 października

Seminarium: Cytofizjologia jądra komórkowego.

Ćwiczenie: Budowa jadra komórkowego.

 3.

16, 17, 18, 20 października

Seminarium: Komunikacja między  komórkami.

Ćwiczenie: Przekazywanie sygnałów w komórce.

4.

23, 24, 25, 27 października

Seminarium: Komórkowe mechanizmy przekazywania sygnałów.                                              Ćwiczenie: Praktyczne aspekty przekazywania sygnałów w komórkach.

5.

6, 7, 8, 10

listopada 

Seminarium: Proliferacja komórek.

Ćwiczenie: Regulacja cyklu komórkowego.

6.

13, 14, 15, 17

listopada 

Seminarium: Różnicowanie komórek.

Ćwiczenie: Komórki macierzyste.

7.

20, 21, 22, 24 listopada

Seminarium: Starzenie się komórek.

Ćwiczenie: Śmierć komórki.

8.

27, 28, 29, listopada

1 grudnia

Seminarium: Komórki nowotworowe – Mechanizmy onkogenezy.

Ćwiczenie: Transformacja nowotworowa.

9.

4, 5, 6, 8

grudnia

Seminarium: Komórki nowotworowe – Właściwości komórek nowotworowych.

Ćwiczenie:  Wybrane zagadnienia biologii nowotworów.

10.

11, 12, 13, 15

grudnia

Seminarium: Medycyna regeneracyjna i bio-inżynieria tkankowa.

Ćwiczenie: Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie.

11.

8, 9, 10, 12 stycznia 2024

Bankowanie komórek i tkanek na potrzeby medycyny. Kliniczne zastosowanie przeszczepów tkanek i komórek.                                        

12.

15, 16, 17, 19 stycznia 2024

Metody hodowli komórek. Techniki badawcze stosowane w cytofizjologii.

 EGZAMIN  

  • I TERMIN   01-02.02.2024
  • II TERMIN   15.02.2024

                                                                                               

CYTOFIZJOLOGIA - WYKŁADY 

Piątki 13:50 - 14:50, Aula A i B

1

OD CRICKA DO CRICHTONA - METODY BADANIA DNA

20 października  

2

PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE -  DIAGNOSTYKA I KLINIKA 

10 listopada   

3

CHOLESTEROL

4 grudnia

4

MITOCHONDRIA, NIE TYLKO MASZYNA DO WYTWARZANIA ENERGII

24 listopada  

5

NAPRAWA DNA   

1 grudnia 

6

PROTEASOMY I UBIKWITYNA W MEDYCYNIE

15 grudnia  

7

5 stycznia

8

INTERFERENCJA  RNA    

12 stycznia    

9

ROLA CYTOKIN W ZDROWIU I CHOROBIE

19 stycznia  

10

MECHANIZMY REAKCJI ZAPALNYCH

26 stycznia