Zakres nauczania

Kształcenie studentów kierunku Techniki Dentystyczne ukierunkowane jest na zagadnienia związane z anatomią i funkcją narządu żucia. Celem nauczania Histologii jest zapoznanie studentów z budową najważniejszych tkanek i wybranych struktur jamy ustnej, szczególnie z budową histologiczną błon śluzowych, skóry i warg oraz z budową i czynnością stawu skroniowo-żuchwowego. W czasie zajęć szczególnie dokładnie omawiana jest budowa i rozwój tkanek zęba i ozębnej.

Cel nauczania zostanie spełniony gdy studenci:

  • poznają ogólną budowę i funkcje stawu skroniowo-żuchwowego,
  • poznają szczegółową budowę tkanek jamy ustnej ze szczegółowym uwzględnieniem budowy zęba i przyzębia,
  • będą umieli rozpoznać pod mikroskopem podstawowe elementy  tworzące  główne struktury jamy ustnej.