Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Zakres nauczania

Kształcenie studentów kierunku Techniki Dentystyczne ukierunkowane jest na zagadnienia związane z anatomią i funkcją narządu żucia. Celem nauczania Histologii jest zapoznanie studentów z budową najważniejszych tkanek i wybranych struktur jamy ustnej, szczególnie z budową histologiczną błon śluzowych, skóry i warg oraz z budową i czynnością stawu skroniowo-żuchwowego. W czasie zajęć szczególnie dokładnie omawiana jest budowa i rozwój tkanek zęba i ozębnej.

Cel nauczania zostanie spełniony gdy studenci:

  • poznają ogólną budowę i funkcje stawu skroniowo-żuchwowego,
  • poznają szczegółową budowę tkanek jamy ustnej ze szczegółowym uwzględnieniem budowy zęba i przyzębia,
  • będą umieli rozpoznać pod mikroskopem podstawowe elementy  tworzące  główne struktury jamy ustnej.