Program zajęć w roku akademickim 2019/2020

 

WYKŁADY                                                                                                                                                                                                         Wykłady odbywają się w sali wykładowej im. Prof. Ludwika Paszkiewicza                                                                                                                           środa 10:00 – 11:30 

 1.  19 lutego  - Budowa i podstawowe funkcje komórki. Tkanka nabłonkowa. 
 2.  26 lutego  -  Budowa tkanki łącznej właściwej oraz tkanek podporowych. 
 3.  04 marca  - Obwodowy układ nerwowy; komórki tkanek mięśniowych.
 4.  11 marca  - Elementy krwi obwodowej, hematopoeza. Budowa naczyń krwionośnych.                 
 5.  18 marca  - Powiązanie budowy z funkcją narządów limfatycznych.
 6.  25 marca - Komórki przewodu pokarmowego i towarzyszących im gruczołów .
 7.  01  kwietnia - Część przewodząca i oddechowa płuc. Budowa nefronu.
 8.  08 kwietnia - Gruczoły dokrewne - ich lokalizacja i funkcja.
 9.  06 maja - Budowa i funkcja gonady męskiej i żeńskiej, drogi wyprowadzające komórki rozrodcze.
 10.  13 maja   - Zapłodnienie, wczesny etap rozwoju zarodka, budowa łożyska.

 ĆWICZENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     piątek  8:00 - 10:15

 1. 21 lutego - Podstawy technik histologii świetlnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. 
 2. 28 lutego - Tkanka nabłonkowa, gruczoły egzokrynowe.
 3. 06 marca - Tkanka łączna właściwa. Chrząstka i kość. 
 4. 13 marca - Tkanka mięśniowa.Tkanka nerwowa. 
 5. 20 marca - Krew i szpik. Układ krążenia. 
 6. 27 marca - Układ limfatyczny - główne i obwodowe narządy limfatyczne. 
 7. 10 kwietnia - Ośrodkowy układ nerwowy. Narządy zmysłów. Skóra. 
 8. 24 kwietnia - Układ  pokarmowy - różnice w budowie poszczególnych jego fragmentów. 
 9. 08 maja - Układ oddechowy i moczowy. 
 10. 15 maja - Gruczoły dokrewne - budowa narządu i funkcja poszczególnych komórek. 
 11. 22 maja - Układ rozrodczy żeński.Gruczoł mlekowy. 
 12. 29 maja - Układ rozrodczy męski. 
 13. 05 czerwca - Techniki immunocytochemiczne. Hodowla komórek i tkanek. 
 14. 12 czerwca - Molekularna regulacja cyklu komórkowego, konsekwencje nieprawidłowości jego przebiegu - apoptoza- odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej. 

SEMINARIA                                                                                                                                                                           seminaria odbywają się w sali ćwiczeniowej nr  1                                                                                                                                                                                           środy 12.00 - 14.15

1. 18 marca - Oddziaływania międzykomórkowe, wprowadzenie pojęć ligand, receptor, informatory I i II rzędu, sygnalizacja międzykomórkowa,,ścieżki sygnałowe - odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej.

2. 25 marca - Cząsteczki adhezji komórkowej, powiązanie z cytoszkieletem i białkami macierzy zewnątrzkomórkowej - odniesienia do diagnostyki - odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej. 

3. 1 kwietnia - Różnicowanie komórek, epigenetyczna kontrola ekspresji genów. Komórki macierzyste, podstawy regeneracji tkanek.

4. 8 kwietnia - Podstawy onkogenezy - odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej. 

Program zajęć do pobrania 2019-2020