Program zajęć w roku akademickim 2018/2019

WYKŁADY 2018/2019 

Wykłady odbywają się w sali wykładowej im. Prof. Ludwika Paszkiewicza

środy 10:00 – 11:30 

 1. 20 lutego  - Budowa i podstawowe funkcje komórki. Tkanka nabłonkowa. 
 2.   6 marca  -  Budowa tkanki łącznej właściwej oraz tkanek podporowych. 
 3. 13 marca  - Obwodowy układ nerwowy; komórki tkanek mięśniowych.
 4. 20 marca  - Elementy krwi obwodowej, hematopoeza. Budowa naczyń krwionośnych.                 
 5. 27 marca  - Powiązanie budowy z funkcją narządów limfatycznych.
 6.   3 kwietnia - Komórki przewodu pokarmowego i towarzyszących im gruczołów .
 7. 10  kwietnia - Część przewodząca i oddechowa płuc. Budowa nefronu.
 8. 17 kwietnia - Gruczoły dokrewne - ich lokalizacja i funkcja.
 9.   8 kwietnia - Budowa i funkcja gonady męskiej i żeńskiej, drogi wyprowadzające komórki rozrodcze.
 10. 15  maja   - Zapłodnienie, wczesny etap rozwoju zarodka, budowa łożyska.

 ĆWICZENIA 2018/2019

 1. Podstawy technik histologii świetlnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. (22 lutego)
 2. Tkanka nabłonkowa, gruczoły egzokrynowe.(1 marca)
 3. Tkanka łączna właściwa. Chrząstka i kość. (8 marca)
 4. Tkanka mięśniowa.Tkanka nerwowa. (15 marca)
 5. Krew i szpik. Układ krążenia. (22 marca)
 6. Układ limfatyczny - główne i obwodowe narządy limfatyczne. (29marca)
 7. Ośrodkowy układ nerwowy. Narządy zmysłów. Skóra. (5 kwietnia)
 8. Układ  pokarmowy - różnice w budowie poszczególnych jego fragmentów. (12 kwietnia)
 9. Układ oddechowy i moczowy. (19 kwietnia)
 10. Gruczoły dokrewne - budowa narządu i funkcja poszczególnych komórek. (17 maja)
 11. Układ rozrodczy żeński.Gruczoł mlekowy. (24 maja)
 12. Układ rozrodczy męski. (31 maja)
 13. Techniki immunocytochemiczne. Hodowla komórek i tkanek. (7 czerwca)
 14. Molekularna regulacja cyklu komórkowego, konsekwencje nieprawidłowości jego przebiegu - apoptoza- odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej. (14 czerwca)

SEMINARIA

Seminaria odbywają się w sali ćwiczeniowej nr 1

środy 12.00 - 14.45

1. Oddziaływania międzykomórkowe, wprowadzenie pojęć ligand, receptor, informatory I i II rzędu, sygnalizacja międzykomórkowa,,ścieżki sygnałowe - odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej.( 27 marca)

2. Cząsteczki adhezji komórkowej, powiązanie z cytoszkieletem i białkami macierzy zewnątrzkomórkowej - odniesienia do diagnostyki - odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej. (3 kwietnia)

3. Różnicowanie komórek, epigenetyczna kontrola ekspresji genów. Komórki macierzyste, podstawy regeneracji tkanek. (10 kwietnia)

4. Podstawy onkogenezy - odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej. (17 kwietnia)

Program zajęć do pobrania 2018-2019