Program zajęć w roku akademickim 2016/2017

WYKŁADY 2017/2018 

Wykłady odbywają się w sali wykładowej im. Prof. Ludwika Paszkiewicza

środy 10:00 – 11:30 

 1.  21 lutego - Budowa i podstawowe funkcje komórki.  
 2.  28 lutego - Budowa tkanki łącznej właściwej oraz tkanek podporowych. 
 3.   7 marca - Obwodowy układ nerwowy; komórki tkanek mięśniowych.
 4.  14 marca - Elementy krwi obwodowej, hematopoeza. Budowa naczyń krwionośnych.                 
 5.  21 marca - Powiązanie budowy z funkcją narządów limfatycznych.
 6.  28 marca - Komórki przewodu pokarmowego i towarzyszących im gruczołów .
 7.  11 kwietnia - Część przewodząca i oddechowa płuc. Budowa nefronu.
 8.  18 kwietnia - Gruczoły dokrewne - ich lokalizacja i funkcja.
 9.  25 kwietnia - Budowa i funkcja gonady męskiej i żeńskiej, drogi wyprowadzające komórki rozrodcze.
 10.   9 maja   - Zapłodnienie, wczesny etap rozwoju zarodka, budowa łożyska.

 ĆWICZENIA 2017/2018

 1. Podstawy technik histologii świetlnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. (23 lutego)
 2. Tkanka nabłonkowa, gruczoły egzokrynowe.(2 marca)
 3. Tkanka łączna właściwa. Chrząstka i kość. (9 marca)
 4. Tkanka mięśniowa.Tkanka nerwowa. (16 marca)
 5. Krew i szpik. Układ krążenia. (23 marca)
 6. Układ limfatyczny - główne i obwodowe narządy limfatyczne. (30 marca)
 7. Ośrodkowy układ nerwowy. Narządy zmysłów. Skóra. (13 kwietnia)
 8. Układ  pokarmowy - różnice w budowie poszczególnych jego fragmentów. (7 kwietnia)
 9. Układ oddechowy i moczowy. (27 kwietnia)
 10. Gruczoły dokrewne - budowa narządu i funkcja poszczególnych komórek. (18 maja)
 11. Układ rozrodczy żeński.Gruczoł mlekowy. (25 maja)
 12. Układ rozrodczy męski. (1czerwca)
 13. Techniki immunocytochemiczne. Hodowla komórek i tkanek. (8 czerwca)
 14. Molekularna regulacja cyklu komórkowego, konsekwencje nieprawidłowości jego przebiegu - apoptoza- odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej. (15 czerwca)

SEMINARIA

Seminaria odbywają się w sali ćwiczeniowej nr 1

środy 12.00 - 14.45

1. Oddziaływania międzykomórkowe, wprowadzenie pojęć ligand, receptor, informatory I i II rzędu, sygnalizacja międzykomórkowa,,ścieżki sygnałowe - odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej.( 28 marca)

2. Cząsteczki adhezji komórkowej, powiązanie z cytoszkieletem i białkami macierzy zewnątrzkomórkowej - odniesienia do diagnostyki - odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej. (11 kwietnia)

3. Różnicowanie komórek, epigenetyczna kontrola ekspresji genów. Komórki macierzyste, podstawy regeneracji tkanek. (18 kwietnia)

4. Podstawy onkogenezy - odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej. (25 kwietnia)

Program zajęć do pobrania 2016-2017