Piliki do pobrania

Objaśnienia:

Tkanka nerwowa, tkanka mięśniowa.

Krew i szpik. Układ krążenia.

Układ limfatyczny – główne i obwodowe narządy limfatyczne 

Ośrodkowy układ nerwowy. Narządy zmysłów. Skóra

Układ pokarmowy – różnice w budowie poszczególnych jego fragmentów.

Układ oddechowy, układ moczowy

Gruczoły dokrewne - budowa narządu i funkcja poszczególnych komórek.

Układ rozrodczy żeński. Gruczoł mlekowy.

Układ rozrodczy męski.

Techniki immunocytochemiczne. Hodowla komórek i tkanek.

Molekularna regulacja cyklu komórkowego, konsekwencje nieprawidłowości jego przebiegu- apoptoza – odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej.

Wykłady:

Krew i szpik. Układ krążenia.

Budowa i funkcje układu limfatycznego.

Układ pokarmowy

Układ oddechowy, układ moczowy.

Gruczoły dokrewne.

Układ rozrodczy żeński. Układ rozrodczy męski.

Zapłodnienie, wczesny etap rozwoju zarodka, budowa łożyska.

Seminaria:

Oddziaływania międzykomórkowe, wprowadzenie pojęć ligand, receptor, informatory I i II rzędu, sygnalizacja międzykomórkowa, ścieżki sygnałowe – odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej. cz. 1

Seminarium 1 cz. 2 - animacje

Cząsteczki adhezji komórkowej, powiązanie z cytoszkieletem i białkami macierzy zewnątrzkomórkowej – odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej.

Różnicowanie komórek, epigenetyczna kontrola ekspresji genów. Komórki macierzyste, podstawy regeneracji tkanek

Seminarium 3 cz. 2 - animacje

Podstawy onkogenezy – odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej

Ćwiczenia

Ćwiczenie 4 (13.03.2020) cz1   Ćwiczenie 4 cz2   

Ćwiczenie 5 (20.03.2020)