Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Regulamin

METODY I ORGANIZACJA PRACY ORAZ REGULAMIN ĆWICZEŃ Z HISTOLOGII DLA STUDENTÓW ODDZIAŁU STOMATOLOGII NA KIERUNKU HIGIENA STOMATOLOGICZNA

  1. Mikroskopy wypożycza się pod zastaw legitymacji studenckiej. Po zakończeniu oglądania preparatów należy mikroskop oddać osobie wydającej. Wynoszenie z sal ćwiczeniowych mikroskopów lub ich części jest zakazane.
  2. Studenci przystępują do zajęć przygotowani z materiału stanowiącego treść ćwiczenia. Nieprzygotowanie do zajęć powoduje niezaliczenie ćwiczenia.
  3. W trakcie ćwiczeń studenci oglądają i rysują preparaty mikroskopowe i omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia.
  4. Każde ćwiczenie należy zaliczyć u prowadzącego je asystenta. Podstawę do zaliczenia ćwiczenia stanowią  opanowanie merytoryczne materiału oraz poprawnie wykonane i opisane rysunki .
  5. Nie ma możności odrabiania ćwiczeń. Nieobecność na dwóch ćwiczeniach, podobnie jak dwukrotne niezaliczenie ćwiczeń, powoduje niezaliczenie przedmiotu.
  6. Zaliczenie przedmiotu odbywa się po zakończeniu programu w formie testu w czasie seminarium podsumowującego. Zakres testu obejmuje materiał omawiany w czasie wykładów, seminariów i ćwiczeń.
  7. W czasie ćwiczeń należy przestrzegać przepisów BHP.