HISTOLOGIA Z EMBRIOLOGIĄ I PODSTAWY IMMUNOLOGII

 

WYKŁADY,  wtorki  8:00-8.45

Wykłady odbywają się w budynku Anatomicum, przy ul. Chałubińskiego 5, w sali mikroskopowej nr 1.

 • 22 lutego 2022 r. - Komórka, tkanka, narząd. Klasyfikacja tkanek.  
 • 1 marca 2022 r. - Tkanka kostna, kościotworzenie.  
 • 8 marca 2022 r. - Budowa zęba.  
 • 15 marca 2022 r. - Tkanki nabłonkowe jamy ustnej, warg, skóry.  
 • 22 marca 2022 r. - Krew, tkanka limfatyczna. 

SEMINARIA , wtorki 8.45-9.30

Seminaria odbywają się w budynku Anatomicum, przy ul. Chałubińskiego 5, w sali mikroskopowej nr 1.

 • 22 lutego 2022 r. - Tkanki łączne (właściwa, tłuszczowa, chrzęstna).  
 • 1 marca 2022 r. - Tkanki łączne - kość wyrostka zębowego, budowa i funkcja tkanek przyzębia. 
 • 8 marca 2022 r. - Rozwój zęba.  
 • 15 marca 2022 r. - Tkanki gruczołowe - ślinianki, trzustka i gruczoły endokrynowe.  
 • 22 marca 2022 r. - Podstawy odpowiedzi odpornościowej.  

 ĆWICZENIA, wtorki 8:00-9.30

Ćwiczenia odbywają się w budynku Anatomicum, przy ul. Chałubińskiego 5, w sali mikroskopowej nr 1.

 • 29 marca 2022 r. - Histologia tkanki nabłonkowej na przykładzie preparatów brodawek nitkowatych języka, brodawek okolonych języka, rogówki, tchawicy, skóry owłosionej.    
 • 5 kwietnia 2022 r. - Histologia tkanki gruczołowej na przykładzie preparatów ślinianki przyusznej, ślinianki podjęzykowej, trzustki, tarczycy i nadnerczy.    
 • 12 kwietnia 2022 r. - Histologia tkanki kostnej oraz procesu kościotworzenia na przykładzie preparatów kości odwapnionej oraz powstawania kości na podłoży chrzęstnym.      
 • 26 kwietnia 2022 r. - Histologia tkanek zęba i przyzębia na przykładzie preparatów dziąsła, przekroju zęba, rozwoju zęba oraz szlifu zębiny.    
 • 10 maja 2022 r. - Histologia układu chłonnego na przykładzie preparatów  węzła chłonnego, migdałka podniebiennego, śledziony oraz rozmazu krwi obwodowej człowieka).    

Zaliczenie 24 maja 2022


Szczegółowy plan wykładów i ćwiczeń jest dostępny tutaj