Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

HISTOLOGIA Z EMBRIOLOGIĄ I PODSTAWY IMMUNOLOGII

  WYKŁADY

  1. Komórka, tkanka, narząd. Klasyfikacja tkanek.
  2. Tkanki łączne.
  3. Tkanka kostna, kościotworzenie.
  4. Budowa i rozwój zęba.
  5. Budowa i funkcja tkanek przyzębia. 

SEMINARIa I ĆWICZENIA

1 - 2:  Tkanki nabłonkowe (jamy ustnej, warg, skóry).
3 - 4:  Tkanki gruczołowe - ślinianki, trzustka, gruczoły endokrynowe.
5 - 6:  Tkanki łączne - kość wyrostka zębodołowego, przyzębie.
7 - 8:  Budowa tkanek zęba i jego rozwój.
9 - 10: Krew, tkanka limfatyczna, podstawy odpowiedzi odpornościowej.


Szczegółowy plan wykładów i ćwiczeń jest dostępny tutaj