HISTOLOGIA Z EMBRIOLOGIĄ I PODSTAWY IMMUNOLOGII

  WYKŁADY

  1. Komórka, tkanka, narząd. Klasyfikacja tkanek.
  2. Tkanki łączne.
  3. Tkanka kostna, kościotworzenie.
  4. Budowa i rozwój zęba.
  5. Budowa i funkcja tkanek przyzębia. 

SEMINARIa I ĆWICZENIA

1 - 2:  Tkanki nabłonkowe (jamy ustnej, warg, skóry).
3 - 4:  Tkanki gruczołowe - ślinianki, trzustka, gruczoły endokrynowe.
5 - 6:  Tkanki łączne - kość wyrostka zębodołowego, przyzębie.
7 - 8:  Budowa tkanek zęba i jego rozwój.
9 - 10: Krew, tkanka limfatyczna, podstawy odpowiedzi odpornościowej.


Szczegółowy plan wykładów i ćwiczeń jest dostępny tutaj