Zakres nauczania

Celem nauczania przedmiotu Histologia i embriologia na kierunku lekarskim jest zapoznanie studentów z budową i funkcjami komórek, organizacją komórek w tkanki oraz z budową mikroskopową narządów.

W pierwszym i drugim semestrze studenci odbywają kurs histologii ogólnej, embriologii i histologii szczegółowej uwzględniający molekularne aspekty oddziaływań międzykomórkowych i podstawy fizjologii wybranych tkanek i narządów. W ramach kursu wykładane są też zasady przechowywania tkanek w celach transplantacyjnych.

W czasie zajęć z embriologii człowieka, omawiane są wczesne stadia rozwojowe zarodka oraz proces formowania się listków zarodkowych i powstawania pierwotnych tkanek i narządów.

Program Histologii i embriologii stanowi uzupełnienie dla kursu anatomii prawidłowej oraz jest przygotowaniem do nauczania biochemii, fizjologii, patofizjologii, histopatologii oraz farmakologii.

Cel nauczania zostanie spełniony gdy studenci:

  • poznają budowę mikroskopową oraz podstawowe funkcje tkanek i narządów
  • poznają rozwój wczesnych stadiów zarodka ludzkiego oraz budowę i czynność błon płodowych,
  • będą umieli rozpoznać pod mikroskopem tkanki i główne narządy organizmu.

 Nauka Histologii i Embriologii trwa dwa semestry i kończy się egzaminem pod koniec II semestru na pierwszym roku studiów.

Wymiar zajęć:

I semestr (ZIMOWY):

  • 15 godz. seminariów,
  • 30 godz. ćwiczeń,
  • 5 godz. wykładów

II semestr (LETNI):

  • 15 godz. seminariów,
  • 30 godz. ćwiczeń,
  •  5 godz. wykładów