Cytofizjologia

Regulamin
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


OGŁOSZENIA 2021/2022

 


Popawkowy egzamin elektroniczny z Cytofizjologii dla studentów 2 roku Wydziału Lekarskiego

odbędzie się w Centrum Dydaktycznym (ul. Trojdena 2a)  9 marca  o godzinie 9:00

.

Test będzie składał się z 50 pytań jednokrotnego wyboru, czas na jego rozwiązanie wyniesie 50 minut, a próg zaliczenia 60%. Wyniki w postaci liczby uzyskanych punktów będą dostępne bezpośrednio po zakończeniu testu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z rejestracją lub obsługą Portalu Egzaminacyjnego prosimy o kontakt z Biurem Jakości i Innowacyjności Kształcenia - CBI, tel. (22) 57 20 258, e-mail: egzaminy@wum.edu.pl 


Szanowni Studenci,

informujemy, że test egzaminacyjny w formie stacjonarnej będzie składać się z pytań jednokrotnego wyboru.


Materiał do egzaminu z Cytofizjologii obejmuje:

"Seminaria z Cytofizjologii" pod redakcją Jerzego Kawiaka - rozdziały 1 - 11, 12 - fragment o roli śródbłonka w nowotworzeniu oraz 14 i 15.


Uwaga studenci przenoszący się z innych uczelni medycznych

   W związku z licznymi podaniami napływającymi na moje ręce, z przykrością zawiadamiam, że nie ma możliwości przepisania oceny (zaliczenia, egzaminu) z cytofizjologii. Powodem są różnice programowe oraz fakt, że na kierunku lekarskim WUM cytofizjologia istnieje jako oddzielny przedmiot kończący się egzaminem. 

    W związku z powyższym, przepisanie oceny na podstawie wcześniejszego zaliczenia z histologii jest niemożliwe.

Prof. dr n. med. Jacek Malejczyk
Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM