Cytofizjologia

Regulamin
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


OGŁOSZENIA 2021/2022


Studenci chcący zmienić  grupę ćwiczeniową powinni uzyskać zgodę asystenta grupy, do której student chce się przenieść.

Informacje o zamianie musi być wpisane w karty ćwiczeniowe zarówno grupy, z której student odchodzi, jak i grupy, do której się dopisuje.

Jeżeli zamiana grupy pociąga za sobą zmianę dnia zajęć, konieczna jest zgoda Dziekanatu.


WYKŁAD nr 1

PIĄTEK, 22 października

Od Cricka do Crichtona – metody badania DNA

Prowadzący: dr hab. Tomasz Grzela

Godzina

13:50

Kod

xspvgj9

 

WYKŁAD nr 2

PIĄTEK, 29 października

Przeciwciała monoklonalne – diagnostyka i klinika

Prowadzący: dr hab. Justyna Niderla-Bielińska

Godzina

13:50

Kod

xspvgj9

WYKŁAD nr 3

PIĄTEK, 12 listopada

Cholesterol

Prowadzący: prof. Jacek Malejczyk

Godzina

13:50

Kod

xspvgj9

WYKŁAD nr 4

PIĄTEK, 19 listopada

Dna rola cytokin w zdrowiu i chorobie

Prowadzący: prof. Jacek Malejczyk

Godzina

13:50

Kod

xspvgj9

WYKŁAD nr 5

PIĄTEK, 3 grudnia

INTERFERENCJA  RNA

Prowadzący: dr hab. Ewa Jankowska Steifer  

Godzina

13:50

Kod

xspvgj9

WYKŁAD nr 6

PIĄTEK, 10 grudnia

PROTEASOMY I UBIKWITYNA W MEDYCYNIE

Prowadzący: dr hab. Izabela Młynarczuk – Biały   

Godzina

13:50

Kod

xspvgj9

WYKŁAD nr 7

PIĄTEK, 17 grudnia

  NAPRAWA DNA

Prowadzący: dr hab. Monika Ołdak    

Godzina

13:50

Kod

xspvgj9

WYKŁAD nr 8

PIĄTEK, 7 stycznia

NIE TYLKO MASZYNA DO WYTWARZANIA ENERGII

Prowadzący: dr hab. Dariusz  Śladowski   

Godzina

13:50

Kod

xspvgj9

WYKŁAD nr 9

PIĄTEK, 14 stycznia

  METAPLAZJA i PRZEKSZTAŁCENIE  NABŁONKOWO-MEZENCHYMALNE

Prowadzący: dr hab.  Ewa Jankowska Steifer 

Godzina

13:50

Kod

xspvgj9

WYKŁAD nr 10

PIĄTEK,21 stycznia

  MECHANIZMY REAKCJI ZAPALNYCH

Prowadzący: prof. Jacek Malejczyk

Godzina

13:50

Kod

xspvgj9

 


Materiał do egzaminu z Cytofizjologii obejmuje:

"Seminaria z Cytofizjologii" pod redakcją Jerzego Kawiaka - rozdziały 1 - 11, 13 i 15 (około 40 pytań)

Materiały z ćwiczeń zamieszczone na stronie i omawiane w trakcie zajęć (około 10 pytań)


Uwaga studenci przenoszący się z innych uczelni medycznych

   W związku z licznymi podaniami napływającymi na moje ręce, z przykrością zawiadamiam, że nie ma możliwości przepisania oceny (zaliczenia, egzaminu) z cytofizjologii. Powodem są różnice programowe oraz fakt, że na kierunku lekarskim WUM cytofizjologia istnieje jako oddzielny przedmiot kończący się egzaminem. 

    W związku z powyższym, przepisanie oceny na podstawie wcześniejszego zaliczenia z histologii jest niemożliwe.

Prof. dr n. med. Jacek Malejczyk
Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM