Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Optional Course in Embryology

DEPARTMENT OF HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

 6-ED  Facultative seminars

 MECHANISMS OF THE ORGANS FORMATIONAND CONGENITAL MALFORMATIONS DEVELOPMENT

 30 hours (10 seminars; 3 hours each);          Second semester, 2018

(Monday;   6:00 – 8.45 p.m.) – Paszkiewicz’s Lecture Hall


1. Prenatal diagnosis; maternal serum screening, ultrasonography, magnetic resonance imaging, amniocentesis, chorionic villus sampling. Treating fetus in utero.

February 26, 2018                                         Dr Marek Kujawa


2. Principles and mechanisms of morphogenesis and dysmorphogenesis. Birth

defects.

March 5, 2018                                               Dr Ewa Jankowska-Steifer/  Dr Marek Kujawa


3. Development of the musculoskeletal system and of the skin and its derivatives. Mechanisms of molecular regulation of the somites differentiation and segmentation as well as bones and muscles formation. Development of the skull, vertebrae, the vertebral column, sternum, ribs and skeletal muscles. Molecular control of the development of the skin and its derivatives. Selected congenital malformations of the musculoskeletal system and  anomalies of the skin and its derivatives.

March 12, 2018                                              Dr Ewa Jankowska-Steifer


4. Development of the head and neck. Differentiation of the pharyngeal apparatus; pharyngeal arches, clefts, and pouches. The molecular control of face, nasal and oral cavities, tongue, thyroid gland and salivary glands formation. Congenital anomalies in the head and neck region.

March 19, 2018                                             Dr Ewa Jankowska-Steifer


5. Major processes and signaling involved in formation of the nervous system. Neural tube differentiation and segmentation.

March 26, 2018                                              Dr Marek Kujawa


6. Development of the spinal cord and brain vesicles. Formation of the peripheral nervous system. Selected congenital malformations of the central and peripheral nervous system.

April 16, 2018                                                  Dr Marek Kujawa


7. Body cavities and the respiratory system development. Differentiation of the conductive and respiratory portions of the respiratory system. Formation of lungs and respiratory tree. Development of body cavities and serous membranes; pericardial, peritoneal and pleural cavities, diaphragm, mesenteries. Congenital malformations of the respiratory system. Developmental anomalies of body cavities.

April 23, 2018                                                Dr Justyna Niderla-Bielińska


8. Development of the cardiovascular system. Signaling and mechanisms controlling  formation of the heart tube and  further  differentiation of the heart. Formation of the vasculature; arterial and venous systems. Fetal circulation and circulatory changes at birth.  Development of lymphatic system. Birth defects of the heart and vessels.

May 14, 2018                                                            Dr Ewa Jankowska-Steifer


9. Formation of the gastrointestinal system. Body folding. Signaling processes involved in the regionalization  of primitive gut and its further development. Differentiation of foregut; formation of esophagus, stomach, liver, gallbladder, pancreas and spleen. Formation of midgut (intestinal loop, cytodifferentiation of epithelium, outer intestinal wall and its innervation) and hindgut. Selected congenital abnormalities of the gastrointestinal system.

May 21, 2018                                                             Dr Grzegorz Gut


10. Development of the urogenital system. Molecular regulation of the urinary system formation; pronephros, mesonephros, metanephros. Formation of ureters, urinary bladder , urethra and prostate gland. Development of genital system; molecular mechanisms and signaling controlling male and female gonads as well as genital ducts and external genitalia formation. Selected birth defects of the urinary and genital systems.

May 28, 2018                                                            Dr Ewa Jankowska-Steifer