Rozkład zajęć dla Stomatologii

Ćwiczenia

Poniedziałek  

  •   Studia stacjonarne

           11:30 - 13:40  Sala mikroskopowa, sale ćwiczeniowe

  • studia niestacjonarne

            10:45 - 13:10 Sala Hornowskiego, sale ćwiczeniowe

Wykłady

 Czwartek     

  • Studia stacjonaren  8:00 – 8:45  Sala Paszkiewicza.
  • Studia niestacjonarne 12:00 - 12:45  Sala Paszkiewicza

 


 

Ćwiczenie rozpoczyna się od  objaśnień, które omawiają zagadnienia wchodzące w skład tego ćwiczenia. Dla studentów stacjonarnych będą one na dużej sali mikroskopowej (nr.1), a dla studentów niestacjonarnych na Sali Hornowskiego. Po seminarium grupy rozchodzą się na ćwiczenia do wyznaczonych sal mikroskopowych.