Rozkład zajęć dla Stomatologii

Ćwiczenia

Poniedziałek  

  •   Studia niestacjonarne

           10:45 - 13:10  , sale ćwiczeniowe 

            Lista z podziałem na grupy

  •    Studia stacjonarne

             11:30 - 13:40  , sale ćwiczeniowe

             Lista z podziałem na grupy

Wykłady

Wykłady będą prezentowane w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams

  • Studia stacjonaren  

          wtorek 17:30 - 18:15

  • Studia niestacjonarne 

          czwartek 16:30 - 17:15

 


 

Ćwiczenie rozpoczyna się od  objaśnień, które omawiają zagadnienia wchodzące w skład tego ćwiczenia. Dla studentów stacjonarnych będą one na dużej sali mikroskopowej (nr.1), a dla studentów niestacjonarnych na Sali Hornowskiego. Po seminarium grupy rozchodzą się na ćwiczenia do wyznaczonych sal mikroskopowych.