Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Rozkład zajęć dla Stomatologii

Ćwiczenia

  • Poniedziałek  11:30 - 13:40  Sale ćwiczeniowe, mikroskopowe.

Wykłady

  •  Czwartek      8:00 – 8:45     Sala Paszkiewicza.

 


 

Każde ćwiczenie rozpoczyna się na dużej sali mikroskopowej (nr.1) od  objaśnień, które omawiają zagadnienia wchodzące w skład tego ćwiczenia. Po seminarium grupy rozchodzą się na ćwiczenia do wyznaczonych sal mikroskopowych.