Rozkład zajęć dla Stomatologii

Ćwiczenia

  • Poniedziałek  11:30 - 13:40  Sale ćwiczeniowe, mikroskopowe.

Wykłady

  •  Czwartek      8:00 – 8:45     Sala Paszkiewicza.

 


 

Każde ćwiczenie rozpoczyna się na dużej sali mikroskopowej (nr.1) od  objaśnień, które omawiają zagadnienia wchodzące w skład tego ćwiczenia. Po seminarium grupy rozchodzą się na ćwiczenia do wyznaczonych sal mikroskopowych.