Program zajęć - I semestr

.

HISTOLOGIA OGÓLNA - seminaria i ćwiczenia 2022/2023

1.

10 października  

Mikroskop, technika histologiczna.

Różnorodne typy komórek. Zasady pracy z mikroskopem.  

2.

17 października  

Mikroskop elektronowy.

Przedziały komórkowe. Ultrastruktura organelli cytoplazmatycznych.

3.

24 października  

Ultrastruktura jądra komórki.

Podział komórki. 

4.

31 października  

Specjalistyczne struktury powierzchni nabłonka.

Tkanka nabłonkowa, gruczoły-  budowa histologiczna. 

5.

 7  listopada

Rodzaje tkanki łącznej właściwej. Funkcje tkanki łącznej właściwej i tkanki tłuszczowej. 

Tkanka łączna właściwa i tłuszczowa- budowa histologiczna. 

6.

14 listopada

Chrząstka i kość- podobieństwa i różnice w budowie i funkcji.      

Tkanka chrzęstna i kostna- budowa histologiczna.                                    

7.

21 listopada

Regulacja wzrostu i przebudowy kości.

Powstawanie kości na modelu chrzęstnym i błoniastym, budowa połączenia maziowego.                        

8.

 28 listopada

Organizacja i funkcja centralnego i obwodowego układu nerwowego. 

Tkanka nerwowa, centralny i obwodowy układ nerwowy – budowa histologiczna.                                            

9.

5 grudnia

Tkanka mięśniowa – typy, funkcja, mechanizm skurczu.   

Budowa histologiczna tkanki mięśniowej gładkiej, poprzecznie prążkowanej szkieletowej i mięśnia serca.

10.

12 grudnia

Krew i szpik, hematopoeza.

Rozmaz krwi obwodowej – typy komórek. Budowa histologiczna szpiku kostnego.

11.

9 stycznia

Rodzaje naczyń krwionośnych. Funkcja komórek śródbłonka.

Budowa histologiczna tętnic, żył, naczyń włosowatych i serca.               

12.

16 stycznia

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE

KOLOKWIUM PRAKTYCZNE z Histologii Ogólnej - I termin

 

17 stycznia (grupy stacjonarne)

19 stycznia (grupy niestacjonarne)

KOLOKWIUM TESTOWE z Histologii Ogólnej - I termin

13.

23 stycznia

Funkcja gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Budowa histologiczna wybranych gruczołów wydzielania wewnętrznego.

 

KOLOKWIUM PRAKTYCZNE z Histologii Ogólnej - II termin - w uzgonieniu z asystentem

KOLOKWIUM TESTOWE  z Histologii Ogólnej - II termin - data będzie podana w późniejszym terminie


Genetyka medyczna -seminaria

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Genetyki Medycznej WUM