Program zajęć - I semestr

.

HISTOLOGIA OGÓLNA - seminaria i ćwiczenia 2023/2024

 • Studia niestacjonarne - seminarium 10:45 - 11:30 – sala mikroskopowa nr 1
 • Studia stacjonarne - seminarium 11:45 - 12:30 – sala mikroskopowa nr 1  

 lp.

data

tytuł seminarium i tytuł ćwiczenia

 1

9 października

MIKROSKOP, TECHNIKA HISTOLOGICZNA.

RÓŻNORODNE TYPY KOMÓREK. ZASADY PRACY Z MIKROSKOPEM ŚWIETLNYM.

 2

9 października

MIKROSKOP ELEKTRONOWY.

PRZEDZIAŁY KOMÓRKOWE. ULTRASTRUKRURA ORGANELLI CYTOPLAZMATYCZNYCH.

 3

16 października

ULTRASTRUKTURA JĄDRA KOMÓRKI.

PODZIAŁ KOMÓRKI

 4

23 października

SPECJALISTYCZNE STRUKTURY POWIERZCHNI NABŁONKA.

TKANKA NABŁONKOWA, GRUCZOŁY – BUDOWA HISTOLOGICZNA.

 5

30 października

RODZAJE TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ. FUNKCJE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI TŁUSZCZOWEJ.

TKANKA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA – BUDOWA HISTOLOGICZNA.

 6

6 listopada

CHRZĄSTKA I KOŚĆ- PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W BUDOWIE I FUNKCJI.     

BUDOWA TKANKI CHRZĘSTNEJ I TKANKI KOSTNEJ.

 7

13 listopada

REGULACJA WZROSTU I PRZEBUDOWY KOŚCI.

 POWSTAWANIE KOŚCI NA MODELU CHRZĘSTNYM I BŁONIASTYM, BUDOWA   POŁĄCZENIA MAZIOWEGO. 

 8

20 listopada

ORGANIZACJA I FUNKCJE CENTRALNEGO I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO.

TKANKA NERWOWA, CENTRALNY I OBWODOWY UKŁAD NERWOWY -  BUDOWA HISTOLOGICZNA.

 9

27 listopada

TKANKA MIĘŚNIOWA – TYPY, FUNKCJA, MECHANIZM SKURCZU.  

BUDOWA HISTOLOGICZNA TKANKI MIĘŚNIOWEJ GŁADKIEJ, POPRZECZNIE PRĄŻKOWANEJ SZKIELETOWEJ I MIĘŚNIA SERCA.

 10

4 grudnia

KREW I SZPIK, HEMATOPOEZA.

ROZMAZ KRWI OBWODOWEJ – TYPY KOMÓREK. BUDOWA HISTOLOGICZNA SZPIKU KOSTNEGO.

 11

11 grudnia

RODZAJE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH. FUNKCJA KOMÓREK ŚRÓDBŁONKA.

BUDOWA HISTOLOGICZNA TĘTNIC, ŻYŁ, NACZYŃ WŁOSOWATYCH I SERCA.

12

8 stycznia

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE -  budowa histologiczna tkanki łącznej, nabłonkowej, mięśniowej i nerwowej. (w grupach ćwiczeniowych)

KOLOKWIUM PRAKTYCZNE Z HISTOLOGII OGÓLNEJ (ćw. 1-11) – I TERMIN  (w grupach ćwiczeniowych)

 

 

KOLOKWIUM TESTOWE Z HISTOLOGII OGLNEJ  I TERMIN  

– test stacjonarny przeprowadzony za pomocą systemu egzaminów elektronicznych

gr stacjonarne – 9.01.24 – godz. 8:00

gr niestacjonarne – 11.01.24 – godz. 8:00

13

15 stycznia

FUNKCJE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

BUDOWA HISTOLOGICZNA  WYBRANYCH  GRUCZOŁÓW WYDZIELNICZYCH

14

22 stycznia

REGULACJA HORMONALNA CYKLU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO. OOGENEZA.

BUDOWA HISTOLOGICZNA JAJNIKA, JAJOWODU I MACICY.


TERMINY ZALICZEŃ:

KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ

 • Kolokwium praktyczne z histologii ogólnej, I termin: 8 stycznia
 • Kolokwium praktyczne z histologii ogólnej, II termin: w terminie uzgodnionym z asystentem

OSOBY, KTÓRE NIE ZALICZĄ KOLOKWIUM PRAKTYCZNEGO DO II TERMINU TESTU, NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO ZALICZENIA

 • Kolokwium testowe z histologii ogólnej, I termin: 9 i 11 stycznia
 • Kolokwium testowe z histologii ogólnej, II termin: 16 stycznia

KOLOKWIUM Z EMBRIOLOGII

 • Kolokwium testowe z embriologii, I termin: 28 lutego
 • Kolokwium testowe z embriologii,  II termin: 6 marca

KOLOKWIUM Z BUDOWY HISTOLOGICZNEJ JAMY USTNEJ

 • Kolokwium testowe: Budowa histologiczna jamy ustnej, I termin: 8 kwietnia
 • Kolokwium testowe: Budowa histologiczna jamy ustnej,  II termin: 17 kwietnia

KOLOKWIUM Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ

 • Kolokwium praktyczne z histologii ogólnej, I termin: 13 maja
 • Kolokwium praktyczne z histologii ogólnej, II termin: w terminie uzgodnionym z asystentem

OSOBY, KTÓRE NIE ZALICZĄ KOLOKWIUM PRAKTYCZNEGO DO II TERMINU TESTU, NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO ZALICZENIA

 • Kolokwium testowe z histologii szczegółowej, I termin: 20 maja
 • Kolokwium testowe z histologii szczegółowej, II termin: 5 czerwca

Egzamin z Histologii, Cytologii i Embriologii

I termin

 • Praktyczny  25.06.2024
 • Testowy  26.06.2024

Egzamin poprawkowy praktyczny i teoretyczny: 5.09.2024


Genetyka medyczna -seminaria

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Genetyki Medycznej WUM