Program zajęć - I semestr

HISTOLOGIA OGÓLNA - SEMINARIA I ĆWICZENIA 2020/2021

1. Mikroskop, technika histologiczna.

Różnorodne typy komórek. Zasady pracy z mikroskopem. (12 i 19 października)

2. Mikroskop elektronowy.

Przedziały komórkowe. Ultrastruktura organelli cytoplazmatycznych.  (26 października)

3. Ultrastruktura jądra komórki.

Podział komórki.  (2 listopada)

4. Specjalistyczne struktury powierzchni nabłonka.

Tkanka nabłonkowa, gruczoły budowa histologiczna.  (9 listopada)

5. Rodzaje tkanki łącznej właściwej. Funkcje tkanki łącznej właściwej i tkanki tłuszczowej.

Tkanka łączna właściwa i tłuszczowa budowa histologiczna. ( 16 listopada)

6. Chrząstka i kość podobieństwa i różnice w budowie i funkcji.

Tkanka chrzęstna i kostna budowa histologiczna. (23 listopada)

7. Regulacja wzrostu i przebudowy kości.

Powstawanie kości na modelu chrzęstnym i błoniastym, budowa połączenia maziowego.  (30 listopada)

8. Organizacja i funkcja centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Tkanka nerwowa, centralny i obwodowy układ nerwowy budowa histologiczna. (7 grudnia)

9. Tkanka mięśniowa typy, funkcja, mechanizm skurczu.

Budowa histologiczna tkanki mięśniowej gładkiej, poprzecznie prążkowanej szkieletowej i mięśnia serca. (14 grudnia)

10. Krew i szpik, hematopoeza.

Rozmaz krwi obwodowej typy komórek. Budowa histologiczna szpiku kostnego. (11 stycznia)

11. Rodzaje naczyń krwionośnych.

Funkcja komórek śródbłonka. Budowa histologiczna tętnic, żył, naczyń włosowatych i serca. (18 stycznia)

12. Funkcja gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Budowa histologiczna wybranych gruczołów wydzielania wewnętrznego. (25 stycznia)

Kolokwium z Histologii ogólnej – I termin (30 stycznia)

  • Kolokwium z Histologii ogólnej – II termin 

Genetyka medyczna -seminaria

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Genetyki Medycznej WUM