Program zajęć - II semestr

 EMBRIOLOGIA I HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA - seminaria i ćwiczenia 2020/2021                     

16. Regulacja hormonalna cyklu płciowego żeńskiego. Oogeneza.

       Budowa histologiczna jajnika, jajowodu i macicy.

       (seminarium 22 lutego; ćwiczenia 1 i 5 marca)

17. Spermato i spermiogeneza.

       Budowa histologiczna męskiego układu płciowego.

       (seminarium 22 lutego; ćwiczenia 1 i 5 marca)

Kolokwium z Embriologii - I termin (20 marca – sobota)

        Zakres kolokwium z embriologii

  • Gruczoły dokrewne
  • Układ płciowy męski
  • Układ płciowy żeński
  • Embriologia ogólna

     Kolokwium z Embriologii - II termin (17 kwietnia – sobota)

18. Układ odpornościowy struktura i funkcja funkcja.

       Budowa histologiczna narządów układu chłonnego.

      (seminarium 12 kwietnia; ćwiczenia 19 i 26 kwietnia)

19. Funkcje błony śluzowej jamy ustnej. Wytwarzanie śliny.

       Budowa histologiczna ślinianek i języka. 

       (seminarium 15 marca; ćwiczenia 22 i 29 marca)

20. Rozwój zęba i przyzębia, ruchy fizjologiczne zębów: erupcja, dryft mezjalny, ruchy ortodontyczne .

      Budowa histologiczna zęba i przy zębia na różnych etapach rozwoju.

         (seminarium 15 marca; ćwiczenia 22 i 29 marca)

21. Czynność motoryczna i wydzielnicza przewodu pokarmowego.

       Budowa histologiczna przełyku, żołądka i jelit.

        (seminarium 15 marca; ćwiczenia 22 i 29 marca)

22. Duże gruczoły układu poka rmowego i ich funkcje.

      Budowa histologiczna wątroby i trzustki. Tkanka limfatyczna układu pokarmowego. 

        (seminarium 15 marca; ćwiczenia 22 i 29 marca)

23. Funkcja części przewodowej układu oddechowego. Mechanizm wymiany gazowej w płucach.  Rola surfaktantu w procesie wymiany gazowej.

       Budowa histolog iczna układu oddechowego. 

         (seminarium 10 maja; ćwiczenia 17 i 24 maja)

24. Wewnątrz i zewnątrzwydzielnicze funkcje nerek.

       Budowa histologiczna układu moczowego. 

        (seminarium 10 maja; ćwiczenia 17 i 24 maja)

25. Skóra i narządy zmysłów.

      Budowa histologiczna skóry i jej przydatków. Budowa narządu wzroku.

       (seminarium 12 kwietnia; ćwiczenia 19 i 26 kwietnia)

Kolokwium z Histologii szczegółowej -  I termin (29 maja)

Kolokwium z histologii szczegółowej - II termin (12 czerwca)

Seminarium podsumowujące: budowa histologiczna układu pokarmowego, moczowego, oddechowego chłonnego, skóry i narządów zmysłów.

      Przedegzaminacyjny pokaz preparatów. (7 czerwca)

Seminarium podsumowujące: budowa histologiczna układu pokarmowego, moczowego, oddechowego chłonnego, skóry i narządów zmysłów.

      Przedegzaminacyjny pokaz preparatów.  (14 czerwca)


  • Końcowy egzamin praktyczny odbędzie się 30 czerwca 2021r.
  • Końcowy egzamin teoretyczny odbędzie się 1 lipca 2021r.