Program zajęć - II semestr

 .

EMBRIOLOGIA I HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA - seminaria i ćwiczenia 2023/2024     

 • Studia niestacjonarne - seminarium 10:45 - 11:30 – sala mikroskopowa nr 1
 • Studia stacjonarne - seminarium 11:45 - 12:30 – sala mikroskopowa nr 1  

 lp.

 data

Tytuł seminarium i tytuł ćwiczenia

15

19 lutego

SPERMATO- I SPERMIOGENEZA.

BUDOWA HISTOLOGICZNA MĘSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO.

16

26 lutego

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY- STRUKTURA I FUNKCJA.

BUDOWA HISTOLOGICZNA NARZĄDÓW UKŁADU CHŁONNEGO.

 

28 lutego

KOLOKWIUM Z EMBRIOLOGII  (ćw. 13 - 15) –  I TERMIN

test stacjonarny przeprowadzony za pomocą systemu egzaminów elektronicznych

Zakres kolokwium z embriologii

 • Gruczoły dokrewne
 • Układ płciowy męski
 • Układ płciowy żeński
 • Embriologia ogólna (cała część 1 podręcznika)
 • Embriologia układowa - Głowa i szyja (rozdział 17)

 

17

4 marca

 FUNKCJE BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ. WYTWARZANIE ŚLINY.

BUDOWA HISTOLOGICZNA ŚLINIANEK I JĘZYKA.

18

11 marca

ROZWÓJ ZĘBA I PRZYZĘBIA, RUCHY FIZJOLOGICZNE ZĘBÓW: ERUPCJA, DRYFT MEZJALNY, RUCHY ORTODONTYCZNE.

BUDOWA HISTOLOGICZNA ZĘBA I PRZYZĘBIA NA RÓŻNYCH ETAPACH ROZWOJU.

19

18 marca

CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA I WYDZIELNICZA PRZEWODU POKARMOWEGO.

BUDOWA HISTOLOGICZNA PRZEŁYKU, ŻOŁĄDKA I JELIT.

20

25 marca

DUŻE GRUCZOŁY UKŁADU POKARMOWEGO I ICH FUNKCJE.

BUDOWA HISTOLOGICZNA WĄTROBY I TRZUSTKI. TKANKA LIMFATYCZNA UKŁADU POKARMOWEGO.

 

8 kwietnia

 KOLOKWIUM Z BUDOWY HISTOLOGICZNEJ JAMY USTNEJ –  I TERMIN

 test stacjonarny przeprowadzony za pomocą systemu egzaminów elektronicznych

21

15 kwietnia

 FUNKCJA CZĘŚCI PRZEWODOWEJ UKŁADU ODDECHOWEGO. MECHANIZM WYMIANY GAZOWEJ W PŁUCACH. ROLA SURFAKTANTU W PROCESIE WYMIANY GAZOWEJ.

BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁADU ODDECHOWEGO.

22

22 kwietnia

WEWNĄTRZ- I ZEWNĄTRZWYDZIELNICZE FUNKCJE NEREK.

BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁADU MOCZOWEGO.

23

6 maja

 SKÓRA I NARZĄDY ZMYSŁÓW.

BUDOWA HISTOLOGICZNA SKÓRY I JEJ PRZYDATKÓW. BUDOWA NARZĄDU WZROKU.

24

13 maja

OMÓWIENIE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH – Histologia szczegółowa (w grupach ćw.)

KOLOKWIUM praktyczne Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ  – w grupach ćwiczeniowych  

 

20 maja

KOLOKWIUM TESTOWE Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ  (ćw. 1-11) –  I TERMIN

część teoretyczna – test stacjonarny przeprowadzony za pomocą

systemu egzaminów elektronicznych

25

27 maja

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE: BUDOWA HISTOLOGICZNA

UKŁADU POKARMOWEGO, MOCZOWEGO, ODDECHOWEGO CHŁONNEGO, SKÓRY I NARZĄDÓW ZMYSŁÓW.

PRZEDEGZAMINACYJNY POKAZ PREPARATÓW.

           


TERMINY ZALICZEŃ:

KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ

 • Kolokwium praktyczne z histologii ogólnej, I termin: 8 stycznia
 • Kolokwium praktyczne z histologii ogólnej, II termin: w terminie uzgodnionym z asystentem

OSOBY, KTÓRE NIE ZALICZĄ KOLOKWIUM PRAKTYCZNEGO DO II TERMINU TESTU, NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO ZALICZENIA

 • Kolokwium testowe z histologii ogólnej, I termin: 9 i 11 stycznia
 • Kolokwium testowe z histologii ogólnej, II termin: 16 stycznia

KOLOKWIUM Z EMBRIOLOGII

 • Kolokwium testowe z embriologii, I termin: 28 lutego
 • Kolokwium testowe z embriologii,  II termin: 6 marca

KOLOKWIUM Z BUDOWY HISTOLOGICZNEJ JAMY USTNEJ

 • Kolokwium testowe: Budowa histologiczna jamy ustnej, I termin: 8 kwietnia
 • Kolokwium testowe: Budowa histologiczna jamy ustnej,  II termin: 17 kwietnia

KOLOKWIUM Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ

 • Kolokwium praktyczne z histologii ogólnej, I termin: 13 maja
 • Kolokwium praktyczne z histologii ogólnej, II termin: w terminie uzgodnionym z asystentem

OSOBY, KTÓRE NIE ZALICZĄ KOLOKWIUM PRAKTYCZNEGO DO II TERMINU TESTU, NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO ZALICZENIA

 • Kolokwium testowe z histologii szczegółowej, I termin: 20 maja
 • Kolokwium testowe z histologii szczegółowej, II termin: 5 czerwca

Egzamin z Histologii, Cytologii i Embriologii

I termin

 • Praktyczny  25.06.2024
 • Testowy  26.06.2024

Egzamin poprawkowy praktyczny i teoretyczny: 5.09.2024